EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Registrace programu Svět knihy Praha 2024

Registrujte se a zajistěte si místo a čas pro vaše programy co nejdříve, nejpozději však do 29. 2. 2024.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem literárního festivalu.
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171224 498 464

Po dohodě o umístění a času konání programu vyplňte registrační formulář jako závaznou registraci programu v sále - níže.

Pro přihlášení programu na vašem stánku přejděte na PROGRAM NA STÁNKU.

Rozmístění sálů je k dispozici k nahlédnutí v  PLÁNKU VELETRHU.

Závazná přihláška programu v sále

Svět knihy Praha 2024
23.—26. května 2024, Výstaviště Praha

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2024
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2; zuzana.cernohousova@svetknihy.cz


Organizátor programu

Kontaktní osoba (pro korektury katalogu a zaslání vstupenek)

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Program

Název programu *

Délka max. 50 znaků vč. mezer.

Anotace programu

Délka max. 250 znaků vč. mezer.

Datum uvedení

Seznam účinkujících

V případě účasti zahraničních hostů prosíme o zaslání medailonku v českém a anglickém jazyce v délce max. 800 znaků a fotografie v rozlišení 300dpi.

Témata roku 2024

Další témata (možnost zvolit více témat)

Charakter pořadu (možnost zvolit pouze jeden charakter)

Pronájem sálu

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.
Ceny jsou platné pouze pro vystavovatele! Cena pro ostatní firmy je navýšena o 100 % uvedené ceny.

Viz nový plánek sálů.

Pronájem sálu zahrnuje: 1 bezdrátový mikrofon, službu technika, uvedení v Katalogu programů a v dalších programových přehledech ve sdělovacích prostředcích, vstupenky pro účinkující.

Konec pořadu je přesně stanoven a po něm následuje 10 min. přestávka na výměnu techniky a přípravu účinkujících dalšího pořadu!

Streamování pořadů

Tlumočení

Uveďte jazyky, ve kterých bude program veden a mají být tlumočeny. Zvolte potřebnou techniku.

Není zahrnuto v ceně sálu, na základě vašeho zájmu zašleme cenové informace.

Jazyk
Forma

Technika — další vybavení sálu (na jeden pořad, není-li uvedeno jinak)

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.

Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u organizátora veletrhu (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní před realizací pořadu).

* Povinná pole.

Časovou rezervaci pořadu je třeba dohodnout individuálně s organizátorem veletrhu

BcA. Zuzana Malina Černohousová
E-mail: zuzana.cernohousova@svetknihy.cz
Tel.: 775 269 171, 224 498 464

Sály budou obsazovány průběžně po přijetí závazné přihlášky.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem změnit čas a místo konání pořadu, případně znění názvu pořadu a anotace z důvodu zachování jednotnosti prezentace v propagačních materiálech veletrhu.

Upozornění

V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se organizátor programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu.

Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem, hlasitou reprodukcí apod. je nutné předem hlásit organizátorům.

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu jedině v případě, že neruší sousední expozice. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, protože jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení pořadu.

K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Odesláním závazné registrace souhlasí organizátor programu s pořízením záznamu či fotodokumentace z pořadu, které mohou být následně využity organizátorem veletrhu a festivalu k propagaci a zveřejnění.
Informace o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách www.svetknihy.cz.

Storno podmínky

V případě zrušení programu resp. placených služeb po 18. 3. 2024 je storno poplatek 50 %, po 1. 4. 2024 je storno poplatek 100 %.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
ODESLÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu zuzana.cernohousova@svetknihy.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.