EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Bezpečně a zodpovědně

Testování na veletrhu

Testování na místě zajišťuje Anygence

Bezpečně a zodpovědně

Testování na místě zajišťuje Anygence

Opatření proti šíření covid-19

Hlídáme kapacitu vnitřních prostor tak, aby bylo možné dodržovat rozestupy mezi návštěvníky 1,5 metru.

Ve vnitřních prostorách je nutné používat ochranu dýchacích cest.

V prostorách veletrhu naleznete bezdotykové stojany s dezinfekcí, využívejte je prosím.

Všichni vystavovatelé, subdodavatelé i účinkující splňují pravidlo O-N-T*.

Všichni zahraniční hosté splňují pravidla pro vstup na území ČR.

Žádáme také návštěvníky veletrhu, aby splňovali pravidlo O-N-T*. Kontrola u vstupu tak může být delší. Prosíme návštěvníky, aby na veletrh dorazili v předstihu a byli trpěliví.

U vchodu do areálu naleznete testovací stanici, kde získáte zdarma na počkání certifikovaný test.

Pravidla v angličtině.

Více

Co je pravidlo O-N-T a jak jej doložit?

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Očkování – od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Negativní test – RT-PCR vyšetření starší méně než 7 dní nebo certifikovaný antigenní test starší méně než 72 hodin na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním  výsledkem, nebo certifikovaný antogenní test přímo na místě.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění – od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Jak prokázat splnění O-N-T?

Pro rychlost odbavení je ideální aplikace TEČKA v mobilu nebo vytištěný certifikát. U organizovaných skupin (především školy) akceptujeme podepsané potvrzení organizátora návštěvy, že účastníci splňují pravidlo O-N-T.

Na místě je testovací stanice, kde je možné získat certifikát na počkání.