EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Svět knihy Praha 2023, Výstaviště Praha, Křižíkovy pavilony

Registrujte se a zajistěte si své vystavovatelské místo na veletrhu co nejdříve, nejpozději však do 31. 12. 2022.

Závazná registrace 2023 je dostupná online níže přímo na této stránce. 

Registrovat se můžete také prostřednictvím přihlášky vyplněné ve wordu a zaslané na info@svetknihy.cz. Stáhnout si ji můžete níže.

Prohlédněte si náš CENÍK, přihlašte SPOLUVYSTAVOVATELE, také si objednejte STAVBU STÁNKU.

Závazná registrace vystavovatele

Svět knihy Plzeň 2023
22.—23. září 2023, DEPO2015, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2023
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.


Informace o vystavovateli

Firma — fakturační údaje

Kontaktní osoba pro veletrh

Firma — korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)

Registrační poplatek

2.500 Kč

Registrační poplatek hradí i každý spoluvystavovatel – resp. hlavní vystavovatel, u kterého je spoluvystavovatel přihlášen.

Poplatek zahrnuje: zápis v Průvodci veletrhem, 20 jednodenních vstupenek, 1 pozvánku na společenský večer, uvedení na orientačním systému veletrhu.

Objednávka výstavní plochy - Autobusová hala (nezahrnuje stavbu stánku)

m2
m
×
m

Cena: 1.800 Kč/m2

Celková cena: 6.000 Kč

Cena za malé výstavní místo v Tržnici zahrnuje: výstavní plochu (cca 4 m2), prodejní pult s vývěsním štítem (grafiku si vystavovatelé zajišťují sami).

Nabídka slev

Objednaná plocha 50 m2 a více = 15% sleva na objednanou výstavní plochu (bez příplatků).

Sleva na výstavní plochu (resp. malé výstavní místo) pro členy SČKN: 10 %.

Typ expozice

Stavba stánku

Vystavovatelé, kteří si zajišťují stavbu stánku sami, jsou povinni zaslat konstrukční plán expozice s vyznačením rozměrů použitého výstavního systému včetně vnitřního elektrického obvodu a přípojky vody organizátorovi veletrhu (viz. Všeobecné podmínky pro vystavovatele). Každý takový vystavovatel se zavazuje, že dodá organizátorovi veletrhu písemné potvrzení o uzavřeném pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, případně potvrzení o pojištění expozice.

* Povinná pole.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ, PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu info@svetknihy.cz.
Každý přihlášený vystavovatel obdrží Smlouvu o účasti.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.
Informace o zpracování osobních údajů.