EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Medailon hosta

Elena Buixaderas

Elena Buixaderas se narodila ve Španělsku. Od roku 1996 pracuje jako vědecká pracovnice ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Překládá do španělštiny současné české autory, mimo jiné třeba Radku Denemarkovou, Jiřího Kratochvila nebo Jana Němce. Její doménou je ale poezie – sama je autorkou tří básnických sbírek. Z básníků překládala například Violu Fischerovou, Zbyňka Hejdu, Petra Borkovce nebo Jaromíra Typlta. Elena Buixaderas se také zasloužila o vznik antologie zahrnující výběr z tvorby sedmnácti současných českých básnířek, kterou publikuje ve dvojjazyčném vydání mexicko-španělské nakladatelství Vaso Roto.

 Elena Buixaderas