EN CZ Archiv Přihlášení Vstupenky online

Medailon hosta

Jonathan Bolton

* 1968 
Jonathan Bolton je profesorem slovanských jazyků a literatury na Harvardově univerzitě a soustředí se zejména na vztahy mezi literaturou a politickou mocí: na mechanismy politických represí a útlaku, disent, protest, disidentská hnutí a na složitá jednání mezi represivními režimy a spisovateli, kteří se snaží tyto režimy kontrolovat. Je autorem knihy Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism (2012, český překlad: Svět disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu, 2015). Jeho překlady české poezie a prózy vyšly mimo jiné i v časopisech Circumference, B O D Y, Best European Fiction nebo Modern Poetry in Translation. Editoval a přeložil knižní sbírky Ivana Wernische (In the Puppet Gardens: Selected Poems, 1963–2005, 2007) a Petra Hrušky (Everything Indicates: Selected Poems, 2023). 
foto archiv autora 

 Jonathan Bolton

Program hosta

Dva memoárromány z normalizace

Svět knihy Praha 2024

19:00 - 19:50

Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

Čeština, Angličtina

Diskuze nad překlady klíčových děl 70. let – Vaculíkova "Českého snáře" a Roznerova "Sedem dní do pohrebu". Dva způsoby, jakými se autoři vyrovnávali s...

Pátek, 24. 5. 2024